Medlemsavgift 2020 - 200:-/år
Familjemedlem - 25:-/år


Norska medlemmar 300:- Nkr/år
Danska medlemmar 250:- Dkr/år
Finska & Övriga Europa 30 €/år

 


Utländska medlemmar kan sätta in medlemsavgiften på följande konto (var god uppge namn & vad det gäller)
Iban nr: Se428000815059033268153
Bankens Bic/Swift: SWEDESS
Kontoinnehavare: A-M Lyberg

 

 

Avgiften sätts in på Svenska Bedlington Terrier Klubbens pluskonto: 43 55 52 - 5

Uppge Ditt namn och adress och email (om ni har)på talongen. Om det inte får plats, så maila uppgifterna till vår
kassör Laila Eriksson email: janne.boholmen@hotmail.com

Som medlem är du välkommen att deltaga på aktiviteter som klubben anordnar.
Du får också vår klubbtidning TISSEL & TASSEL som utkommer tre gånger/år.