Medlemsavgift 2017 - 200:-/år
Familjemedlem - 25:-/år


Norska & Danska medlemmar - 250:- Nkr resp Dkr/år

 


Övriga Europa- 25 € / år

 

 

Avgiften sätts in på Svenska Bedlington Terrier Klubbens pluskonto: 43 55 52 - 5

Uppge Ditt namn och adress och email (om ni har)på talongen. Om det inte får plats, så maila uppgifterna till vår
kassör Laila Eriksson email: boholmen@telia.com

Som medlem är du välkommen att deltaga på aktiviteter som klubben anordnar.
Du får också vår klubbtidning TISSEL & TASSEL som utkommer tre gånger/år.