SVENSKA BEDLINGTON TERRIER KLUBBEN
SBTK

är en ideell ej auktoriserad rassammanslutning för bedlingtonägare som bildades 1996.

Vi arrangerar klubbträffar men även klippkurser. Tidigare arrangerade vi också utställningar men vi vill focusera på den "vanliga" bedlingtonägaren och är därför enbart inriktade på trevliga sammankomster med våra medlemmar.

Med denna informationstext riktar vi oss oss till Dig som är lycklig nybliven bedlingtonägare men även till Dig som går i
bedlingtonköpartankar och till Dig som redan har en eller flera bedlingtonterrier men ännu inte är medlem i
Svenska Bedlington Terrier Klubben.
Oavsett om Du är intresserad av utställning, lydnad etc eller enbart vill ha en trevlig bedlington som sällskap
har Du både nytta och nöje av att vara medlem
i
Svenska Bedlington Terrier Klubben
* Klubben för dig som älskar Bedlingtonterrier och som tar vara på dig som Bedlingtonägare *

STYRELSE

ORDFÖRANDE
Rolf Lyberg
070-676 28 91
rolf@blaskuggan.com
SEKRETERARE
Ann-Marie Lyberg
070-329 47 91
ami@blaskuggan.com

KASSÖR
Laila Eriksson
070-617 30 72
janne.boholmen@hotmail.com

LEDAMOT
Ulrika Lindahl
070-959 49 88
ulrika.optimalflex@hotmail.com
LEDAMOT
Monika Höglund
O70-361 92 33
rejsvera@gmail.com
SUPPLEANT
Ann-Charlotte Jönstedt
073-332 38 29
SUPPLEANT
Christina Balck
073-928 83 90
christina.balck@gmail.com
REVISOR
Ulla Kempe
070-953 38 03
REV:SUPPLEANT

VALBEREDNING
Margarteta Finnhammar
(sammankallande)
070-325 14 55