Klubbtidningen Tissel & Tassel ges ut med 3 nummer per år

Vi tar tacksamt emot material till tidningen, artiklar, kåserier,fotografier mm. Kom också gärna med förslag.
Från och med 2014 har vi dessutom en veterinärspalt som skrivs av Leg.Vet. Certifierad Fysioterapeut Monika Höglund.
Hon tar upp problem, eller besvarar frågor som ni medlemmar har skickat in till redaktionen.


Sista manusdag till Nr 2 2021 är den 15 juni

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

20062005

2004

2003

2002

2001

2000

1999 - 1998

( fattas några framsidor från de tidigare åren )